“برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه امید با حضور کلیه سهامداران “

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه امید(سهامی خاص) با حضور صددرصد سهامداران، مدیران عامل شرکت های بیمه دانا، البرز و آسیا، نمایندگان قانونی آنها، نماینده محترم بیمه مرکزی و دبیرکل محترم سندیکای بیمه گران ایران در ساعت 11 روز پنجم خردادماه 1403 در مرکز شرکت برگزار شد.

در این جلسه پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد شرکت مربوط به دوره مالی منتهی به 29/12/1402، عبدالحسین پهلوان مدیرعامل شرکت گزارش جامعی از فعالیت هیأت مدیره در دوره مذکور ارائه کرد و براساس تصمیم گیری سهامداران اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

  1. جناب آقای فرامرز خجیر (نماینده شرکت بیمه آسیا) بعنوان رئیس مجمع
  2. جناب آقای فرشید جوان(نماینده شرکت بیمه دانا) بعنوان ناظر
  3. جناب آقای حمیدرضا علیزاده محب( نماینده شرکت بیمه البرز) بعنوان ناظر
  4. جناب آقای عبدالحسین پهلوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بعنوان دبیر مجمع

در این جلسه موضوعات زیر مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

1. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های سال مالی منتهی به 29/12/1402 مورد تصویب قرار گرفت.

2. حسابرس مستقل و بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/1403 انتخاب شد.

3. اکچوئر رسمی اصلی و اکچوئر رسمی علی البدل تعیین گردید.

4. شرکت های بیمه البرز، آسیا و دانا به عنوان اعضای حقوقی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

5. تقسیم سود صورت گرفت.

6. روزنامه های اقتصاد کیش و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار اقتصادی منطقه و کشور تعیین گردیدند.

محتوای دلخواه خود را اضافه کنید. شما می توانید از شورتکد هم در اینجا استفاده کنید.

مطالب مرتبط

پاسخ