شعبه کیش

لیست نمایندگان کیش

کدنام و نام خانوادگیشماره تماسشماره موبایلشهرآدرسنوعصفحه نماینده
4009آذری76444586309347682867کیشکیش . بازار شارستان . طبقه همکف . غرفه 66
4019دلجو76444632899347688537کیشکیش . بازار ونوس . طبقه اول . غرفه 260
4066بیک نژاد76444200549123344220کیشکيش . بازار بهکیش . طبقه دوم . غرفه 66
4265قوهستاني71533100579395571588کیشاستان فارس . شهرستان فسا . خیابان نحوی ( سینما روبروی کوچه 3 )
4040علیپور-9179940451کیشاستان هرمزگان . کیش . روبروی آب وبرق . ساختمان پیروزان . طبقه دوم . واحد 8
4025کتابفروش76444531069347692002کیشکیش . برج صدف . طبقه 6 . غرفه 605
4101پورذکریا76444554859347697779کیشکیش . خیابان سنایی . بلوار اندیشه . پلاک nbo8
4158موسوی76444240229120480580کیشکیش . میدان هرمز . نمایشگاه نمکی . طبقه 3. واحد 5
4119جنتی76444552479347698578کیشبازار ونوس-طبقه اول-غرفه 252
4285سالاري نیا76444586639347689195کیشکیش . بازار شارستان . طبقه همکف . غرفه 50
4170خالوحسینی76444555029332372727کیشکیش . میدان سنایی . بازار مریم . غرفه شماره 2
4308مژگان خادمی76444239359382625003کیشجزیره کیش - بازار سارینا 1- طیقه پنجم - واحد 505
4303پروانه شیری-9171097656کیشجزیره کیش -فاز 2 نوبنیاد - مجتمع خدماتی آرین - طبقه اول - واحد 62
4021سهیلا نوروزی71432263049171268414کیشاستان فارس . شیراز . منطقه ویژه اقتصادی .ساختمان رها . طبقه اول. پلاک 2190
4334وحید مولائی-9176000087کیشجزیره کیش . خیابان رودکی . روبروی هتل شایگان . پلاک ts35 . طبقه سوم اداری
4344کبری نوروزی-9171268414کیشاستان بوشهر . منطقه ویژه اقتصادی بوشهر . روبروی گمرک - ساختمان هومن - طبقه اول
4343جمال بهمنی-9173067915کیشاستان بوشهر . مجتمع منطقه ویژه اقتصادی 2 بوشهر . ( منطقه ویژه کاوه )
4360زهره کیانی764444722899347692035کیشکیش . گنجینه 1 . طبقه سوم . واحد 24
4379لیلا صمیمی76444610659347697886کیشکیش . بازار دیپلمات مرکز شهر . طبقه اول . غرفه 116