شعبه چابهار

لیست نمایندگان چابهار

کدنام و نام خانوادگیشماره تماسشماره موبایلشهرآدرسنوع
4075احمد جهانتیغ54353140309155450335چابهارمنطقه آزاد چابهار مجتمع تجاری تیس غرفه 244
4120ابولفضل خالق پور54326520139209203550چابهارمنطقه ویژه اقتصادی زابل . بازارچه مرزی میلک واحد 10
4207جمشید لکزائی54353341759368721848چابهارمنطقه آزاد چابهار،بلوار صياد،نرسيده به ميدان دادگستري،نبش گلريز5
4231عبدالطیف بلوچ زاده54353347789159937712چابهارمنطقه آزاد چابهار . کنارک . خیابان خاتم انبیاء . نرسیده به چهارراه نیازی . روبروی الکتریکی مهسان
4290بابک نیکوکار-9133120693چابهارمنطقه آزاد چابهار- بلوار شهید ریگی - بین شهید ریگی 2 و 4 قبل از فروشگاه شهروندان
4338محمد عمر گل دامنی54372266979159413577چابهارمنطقه آزاد چابهار. مجتمع تجاری فردوس . طبقه دوم
4349همایون افشین مهر54353124499151982361چابهارمنطقه آزاد چابهار .خیابان کمربندی شمالی . جنب پمپ بنزین منطقه آزاد
4367خالد صالح زهی54353145709154251809چابهارمنطقه آزاد چابهار مجتمع تجاری پردیس
4382عبدالمالک تابه زر-9011362060چابهارمنطقه آزاد چابهار . بندر بریس
4391حوا سندک زهی09157306716چابهارچابهار - بلوار توحید - نبس توحید 6