شعبه ارس

لیست نمایندگان ارس

کدنام و نام خانوادگیشماره تماسشماره موبایلشهرآدرسنوع
4307معصومه قربانی41420551899148275358ارسمنطقه آزاد ارس- هادیشهر -خیابان امام -نرسیده به اداره برق -جنب دفتر خدماتی
4142مرتضی جدی041-420248429141934831ارسمنطقه آزاد ارس . پایانه مرزی جلفا. سالن ترانزیت .پلاکG10
4293سلیم خردمند41420223389144921457ارسمنطقه آزاد ارس- جلفا -روبروی شرکت گاز- مجتمع تجاری آنیس- طبقه همکف- پلاک ۴
4311بهنام خلقی041-420231009364591602ارسمنطقه آزاد ارس-جلفا- خیابان ولایت فقیه - مرکز خرید الدوز- پلاک 18
4238رعنا یاقوتی041-420272549148137264ارسمنطقه آزاد ارس- جلفا . خیابان صائب میانی .جنب دفتر امام جمعه شهرستان جلفا
4184شیرین صالح اهری41332961539143008848ارستبریز -ولیعصر - فلکه خوابگاه - ساختمان 75- طبقه سوم بانک رفاه
4340سمیه الهامی41420360059120939243ارسمنطقه آزاد ارس- هادیشهر / خیابان امام / نرسیده به شهرداری / جنب املاک
4357محمود حملی41420456119144919030ارسمنطقه آزاد ارس . هادیشهر . خیابان شهید باکری . ساختمان حیدر مهتابی. پلاک 73
4358فاطمه ذاکری گرگری41420250039144933625ارسمنطقه آزاد ارس . جلفا. خیابان امام جعفر صادق . روبروی حسینیه
4364فاطمه نهانی41420220239143929053ارسمنطقه آزاد ارس- جلفا . خیابان امام صادق ( ع ) . جنب فروشگاه کوروش
4377مینا اورج زاده گرگری41420221279393650729ارسمنطقه آزاد ارس-. جلفا . خیابان امام خمینی .میدان عاشورا . پاساژ شمس . طبقه اول . واحد 19
4374محمد باقر جعفر نژاد41420544219147302383ارسمنطقه آزاد ارس . هادیشهر . خیابان امام جعفر صادق ع ( خیابان جلفا ) جنب اداره کار
4378فریبا آقا زاده دیزج41420271059143959143ارسمنطقه آزاد ارس. جلفا . خیابان امام خمینی .میدان عاشورا . پاساژ شمس . طبقه اول . واحد 23