درباره

درباره بیمه اتومبیل

درباره بیمه های اتومبیل

 از آنجا که امروزه اتومبیل، نقش مهمی در زندگی مردم پیدا کرده است و تقریباً اقشار مختلف با آن سر و کار دارند ، لذا به نوعی همه مردم درگیر مسائل مربوط به بیمه اتومبیل می باشند . این مسئله باعث شده تا بیمه اتومبیل از ویژگی خاصی برخوردار گردد. در حال حاضر بیمه های مرتبط با اتومبیل به سه دسته بیمه بدنه ، بیمه شخص ثالث و حوادث راننده تقسیم میشوند.        

بیمه ثالث اتومبیل

 

در اين نوع بيمه، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (اعم از جاني يا مالي) تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

منظور از خسارت بدني، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی، نقص عضو، از کار‌افتادگی (جزیی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص‌ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می‌باشد.

منظور از خسارت‌های مالي، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد شود(خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود ، منظور از خودروی متعارف خودروئی است که قیمت آن کمتر از پنجاه در صد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال مشخص میشود باشد)

بيمه شخص‌ثالث در اغلب كشورهاي جهان اجباري است و در ايران نيز از سال 1347 اجباری شده است و علاوه بر پوششهای اجباری (تعیین شده بموجب قانون) پوشش جبران خسارات مالی‌ مازاد برآن نیز به صورت  اختياري به متقاضيان ارائه مي‌شود.

مشتریان بیمه‌ شخص‌ثالث اتومبیل

طبق ماده 2 قانون شخص‌ثالث، تمامی دارندگان تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی ملزم به خرید بیمه‌نامه شخص‌ثالث می‌باشند.(دارنده اعم از مالک یا متصرف خودرو می باشد)

خطرات تحت پوشش بیمه‌ شخص‌ثالث

– هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه و محمولات آنها از قبیل تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه.

 خسارات خارج از تعهدات بيمه شخص‌ثالث

– خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

– خسارات وارده به محمولات وسائل نقليه مسبب حادثه.

– خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تششعات اتمي و راديو اكتيو.

– جریمه یا جزای نقدی

-اثبات قصد زیاندیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی ، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی.

– خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد مگر اينكه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

خساراتی که مسبب حادثه متعهد باز پرداخت آن است :

در موارد ذیل بیمه گر خسارت ثالث مالی و جانی زیاندیده را پرداخت می کند اما برای بازیافت آن به مسبب حادثه رجوع می نماید :

– اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه.

– رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان.

– در صورتی که راننده مسبب حادثه ، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

– در صورتی که راننده مسبب ، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن ،  آگاه باشد .

– همچنین در حوادث منجر به فوت یا جرح که علت حادثه یکی از تخلفات حادثه ساز باشد در اولین حادثه 2.5% ، در دومین حادثه 5% و در حوادث بعدی 10% خسارت پرداختی (مجموع خسارت ثالث مالی و جانی پرداختی ) از مسبب حادثه بازیافت میگردد.

تخفيف عدم خسارت بيمه شخص‌ثالث

حق بيمه اين بيمه‌نامه بر اساس نوع و مورد استفاده وسيله نقليه و ميزان تعهدات بيمه‌گر مطابق تعرفه‌هاي مصوب تعيين و اعمال مي‌شود. به منظور تشويق بيمه‌گذاران به دقت در رانندگي و رعایت مقررات ، به آن دسته از بيمه‌گذاراني كه در يكسال بيمه‌اي هيچگونه خسارتي ایجاد نکرده باشند به هنگام تمديد بيمه‌نامه تخفيف اعطا مي‌شود و از پرداخت بخشی از حق بيمه سال‌هاي بعد به شرح جدول ذیل معاف خواهند بود (سالانه پنج درصد و حداکثر هفتاد درصد)

حق بیمه آن دسته از دارندگانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند، هنگام تجدید بیمه نامه به تناسب نوع و تعداد خسارت افزایش می یابد.(حداقل 20 و حداکثر100 واحد)

–   کهنگی: وسایل نقلیه ای که بیش از 15 سال از سال ساخت آنها گذشته باشد مشمول اضافه نرخ کهنگی (به ازای هر سال مازاد بر 15 سال دو درصد و حداکثر تا 20 درصد) می باشند.

–   معاینه فنی: وسایل نقلیه ای که حسب مقررات ملزم به داشتن معاینه فنی بوده و فاقد آن باشند مشمول پنج در صد اضافه نرخ میباشند.

بيمه حوادث راننده

پوشش بيمه حوادث راننده فقط برای جبران خسارت‌های بدنی (معادل دیه جراحات و نقص عضو و فوت) وارد به راننده اتومبيل مسبب حادثه که به لحاظ قانونی ، شخص ثالث تلقی نمی‌شود را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 خسارات خارج از تعهدات بيمه حوادث راننده  

– خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

– خسارات وارده به محمولات وسائل نقليه مسبب حادثه.

– خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تششعات اتمي و راديو اكتيو.

– جریمه یا جزای نقدی

-اثبات قصد زیاندیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی ، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی.

– خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد مگر اينكه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

خساراتی که در بیمه حوادث راننده غیر قابل پرداخت می باشد :

– اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه.

– رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان.

– در صورتی که راننده مسبب حادثه ، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

– در صورتی که راننده مسبب ، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن ،  آگاه باشد .

مدارک لازم جهت خرید بیمه شخص‌ثالث و حوادث راننده

– مدارک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت) و تصویر آن.

– بیمه‌نامه سال قبل. (در صورت دارا بودن آن)

– تکمیل فرم پیشنهاد در واحدهای صدور بیمه‌نامه.

– مدارک شناسایی راننده خودرو.

مراحل دریافت غرامت حواث راننده :

– تکمیل فرم اعلام خسارت حوادث راننده

–  تحویل مدارک مورد نیاز

– بازخوانی مدارک

– بررسی اصالت حادثه

– بررسی و تعیین میزان غرامت توسط پزشک معتمد بیمه گر

-صدور حواله خسارت

– پرداخت خسارت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت غرامت حوادث راننده :

الف- تکمیل و امضاء  برگ اعلام خسارت

ب- بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده مقصر

ج- اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه ، کارت خودروی ایشان و کارت ملی راننده

د-  اصل یا تصویر برابر اصل کروکی تصادف

ه- اصل یا تصویر برابر اصل  گزارشات وصورتجلسات نیروی انتظامی

و- اصل یا تصویر برابر اصل اوراق بازجوئی از طرفین حادثه

ز- اصل یا تصویر برابر اصل گواهی های پزشکی قانونی

ح-  اصل یا تصویر برابر اصل آرای دادگاه در صورت سیر مراحل قضایی و صدور رای

ط- اصل شناسنامه مصدوم و یا متوفی و کارت ملی ایشان و شناسنامه وکارت ملی وراث و یا ذینفعان خسارت در حوادث منجر به فوت .

ی-  در صورتی که در حادثه راننده فوت نموده باشد اصل یا تصویر برابر اصل گزارش معاینه جسد ، جواز دفن ، خلاصه رونوشت وفات وشناسنامه ابطال شده راننده متوفی .

ک- اصل یا تصویر برابر اصل  خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده باشد .

ل – در صورتی که راننده مصدوم شده باشد مراجعه ایشان ( با کارت شناسایی معتبر ) به شرکت بیمه جهت معاینه پزشک معتمد بیمه گر الزامی است .

یادآوری

– به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در رسیدگی و پرداخت خسارت لازم است فرم پیشنهاد به دقت و براساس مندرجات کارت مورد بیمه و نوع

استفاده آن و پوشش‌های مورد نیاز ( درخواستی ) بیمه‌گذار تکمیل گردد.

– جهت تمدید بیمه‌نامه شخص‌ثالث، حداقل 72 ساعت (اداری) قبل از اتمام مهلت بیمه‌نامه اقدام فرمائید . چنانچه بیمه‌نامه قبلی نداشته و یا از

تاریخ اتمام اعتبار بیمه‌نامه یکسال یا بیشتر گذشته باشد معادل صددرصد حق بیمه شخص‌ثالث اجباری و کمتر از یکسال به نسبت مدت تأخیر در

حق بیمه‌نامه جدید جریمه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اعمال می‌گردد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت شخص ثالث(مالی)

 • -تکمیل و امضاء برگ اعلام خسارت .
 • -بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه .
 • – اصل بیمه نامه شخص ثالث زیان دیده .
 • – اصل گواهینامه های رانندگی مقصر و زیان دیده و کارت ملی ایشان.
 • – اصل کارت شناسایی خودروی مقصر حادثه.
 • – اصل کارت شناسایی و سند مالکیت خودروی زیاندیده و کارت ملی مالک .
 • – ارائه اصل کروکی سازشی و اصل و یا تصویر برابر اصل کروکی های قضایی و گزارشات مرتبط تصادف در خساراتی که بیش از سقف تعهدات اجباری مالی بیمه نامه می باشد و یا نیاز به ارائه کروکی دارند.
 • -در خسارت فاقد کروکی مراجعه خودروهای مقصر و زیاندیده قبل از بازسازی جهت بازدید کارشناس بیمه گر الزامی است .
 • – در خسارات داری کروکی بالاتر از سقف تعهدات مالی اجباری بیمه نامه ( فاقد جرح و فوت ) مراجعه هر دو خودرو مقصر و زیاندیده قبل از باز سازی جهت بازدید کارشناس بیمه گر الزامی است .

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت شخص ثالث جانی( بدنی):

 • – تکمیل و امضاء برگ اعلام خسارت.
 • – بیمه نامه شخص ثالث مقصر .
 • – اصل گواهینامه رانندگی مقصر حادثه و کارت شناسایی خودروی ایشان و کارت ملی راننده .
 • – اصل یا تصویر برابر اصل کروکی تصادف.
 • – اصل یا تصویر برابر اصل گزارشات و صورت جلسات نیروی انتظامی .
 • – اصل یا تصویر برابر اصل اوراق بازجوئی از مقصر و زیان دیدگان .
 • – اصل یا تصویر برابر اصل گواهی های سازمان پزشکی قانونی  .
 • – اصل یا تصویر برابر اصل آرای صادره دادگاه  .
 • – اصل شناسنامه های مصدومین ، متوفیان ، ذینفعان دریافت خسارت و کارت ملی ایشان .
 • – اصل یا تصویر برابر اصل مدارک پرونده بالینی مصدوم و یا متوفی در صورت بستری شدن در مراکز درمانی پس  از حادثه .
 • – در صورتی که در حادثه زیان دیده فوت نموده باشد ، اصل یا تصویر برابر اصل گزارش معاینه جسد ، جواز دفن ، خلاصه رونوشت وفات و اصل شناسنامه ابطال شده متوفی نیز مورد نیاز است .

بیمه بدنه اتومبیل

 

وسایل نقلیه، علاوه بر مستهلک شدن در معرض خطرات و حوادث مختلف غير قابل پيش‌بيني قرار دارند كه این خطرات ممکن است هزینه‌های سنگینی را برای شما ایجاد کنند. بيمه بدنه اتومبيل بیمه امید اين نوع هزينه‌ها را جبران مي‌نمايد. پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی‌های بیمه‌گذاران (دارندگان این وسائل) در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه‌های خسارت می‌گردد را کاهش می‌دهد یا از میان می‌برد.

 در بیمه‌ بدنه، بیمه‌گذار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی خودروهایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی می‌گردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند.کلیه مالکان خودرو و یا اشخاصی که خودرو در اختیار آنها می باشد به این بیمه نامه نیاز دارند.

این بیمه‌نامه اتومبیل شما را در مقابل خطراتی همچون آتش‌سوزی، سرقت کلی، خساراتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه به آن وارد شود و … تحت پوشش قرار می‌دهد.

خطرات و ریسک‌های تحت پوشش بیمه‌های بدنه

از محل اين بيمه‌نامه مي‌توان خسارت وارد به وسيله نقليه را که شامل موارد زير مي‌شود جبران نمود :

–  حادثه (کلي و جزئي) / برخورد خودرو با يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به خودرو

–  سقوط / واژگون شدن خودرو

–  حريق (آتش‌سوزي، صاعقه، انفجار)

–  سرقت کلی خودرو

– هزینه های حمل و نجات خودرو آسیب دیده تا نزدیکترین محل تعمیر حداکثر تا میزان بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران به خودرو .

پوشش‌هاي تکمیلی بيمه بدنه

با خريد پوشش‌هاي اضافي مي‌توانيد خطرات ذیل را نیز در بیمه بدنه پوشش دهید:

–  سرقت جزئي قطعات و لوازم

–  شكست شيشه

–  سيل، زلزله، آتشفشان

–  هزينه اياب و ذهاب بیمه گذار در ایام تعمیر وسیله نقلیه

–  اثرات ناشی از پاشيده شدن مواد شيميايي و اسيدي

–  و نوسانات قيمت 

 تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه

این تخفیف‌هامشمول بیمه‌گذارانی می‌شود که در طی یکسال بیمه‌ای یا بیشتر از محل بیمه‌نامه بدنه خود خسارتی دریافت ننموده باشند. (میزان تخفیف عدم خسارت 25 الی 60 درصد می باشد)

 علاوه بر تخفیف عدم خسارت بیمه امید تخفیف‌های مناسب دیگری مانند تخفیف خودروهای صفرکیلومتر، تخفیف پرداخت نقدی حق بیمه، تخفیف خرید بیمه نامه با پوشش های کامل، تخفیف ارزش خودرو و …. را نیز در بیمه بدنه حسب مورد ارائه می‌گردد.

 فرانشیز خسارت

در پرداخت خسارت بدنه، بخشي از خسارت به عهده بيمه‌گذار مي‌باشد كه اصطلاحاٌ ((فرانشيز)) ناميده مي‌شود.

خسارت‌های غیر قابل جبران

 در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:

– خسارت های ناشی از جنگ ، شورش، بلوا، اعتصاب و یا تهاجم.

– خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجارهای هسته‌ای

– خسارت‌های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیرقانونی باشد.

– خسارت‌هایی که عمدا توسط بیمه‌گذار، ذی‌نفع یا دارنده موضوع بیمه به آن وارد می‌شود.

– در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یاگواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. (اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست)

– خسارت‌های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد.

– خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام  این کار باشد.

– خسارت‌های وارده به وسایل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.

– خسارت‌هایی که به علت حمل بار بیش از ظرفیت مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

انتقال مالکیت خودرو

در صورت انتقال مالكيت موضوع بيمه به هر يك از انحإ قانوني، بيمه‌گذار مي‌تواند بيمه‌نامه را فسخ و حق بيمه مدت باقيمانده بيمه‌نامه خود را مسترد نمايد. در صورت عدم فسخ بيمه‌نامه چنانچه مالك جديد به تعهدات بيمه‌گذار در مقابل بيمه‌گر عمل نمايد، تعهدات بيمه‌گر در قبال مالك جديد ادامه خواهد يافت. چنانچه انتقال مالكيت موضوع بيمه پس از وقوع حادثه‌اي باشد كه به بيمه‌گر اعلام نشده است، بيمه‌گر هيچ مسئوليتي براي جبران خسارت‌هاي وارده در مقابل مالك جديد نخواهد داشت.

وظايف و تعهد بيمه‌گذار جهت خرید و استفاده از بیمه بدنه

– اظهار مشخصات خودرو و کاربری و استفاده کنندگان از آن

– پرداخت حق بيمه : بيمه‌گذار متعهد به پرداخت حق بيمه به نحوي كه در بيمه‌نامه پيش‌بيني شده می‌باشد. واحدهای صدور بیمه امید به منظور حمایت مالی از بیمه‌گذاران بیمه بدنه آمادگی دارند در زمینه پرداخت حق بیمه تسهیلاتی را در خصوص تقسیط حق بیمه (با دریافت 20% آن به صورت نقد و الباقی تا هشت ماه)  ارائه نمایند.

– اعلام تشدید خطر در صورت تغییرات در کیفیت و یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه.

– اعلام خسارت حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ وقوع حادثه.

– خودداري از انتقال (جز به دستور مقامات انتظامي در مواقع لازم) يا تعمير اتومبيل حادثه دیده مگر با موافقت بيمه‌گر.

– انتقال حقوق بيمه‌گذار به بيمه‌گر به ميزان خسارت پرداخت شده درقبال اشخاص مسئول وقوع حادثه.

مدارک لازم جهت خرید بیمه‌نامه بدنه

– مدارک شناسایی خودرو(کارت یاسندمالکیت)وتصویر آن.

– مدارک شناسایی مالک خودرو. (کارت ملی)

– تکمیل فرم پیشنهاد بیمه بدنه در واحدهای صدور بیمه‌نامه و بازدید اولیه خودرو توسط کارشناس بیمه‌گر

– ارائه بیمه‌نامه سال قبل در صورت دارا بودن به همراه استعلام عدم خسارت آن.

– واریز حق بیمه.

 نحوه تمدید بیمه نامه 

برای تمدید بیمه‌نامه در صورت مراجعه ( تا 24 ساعت ) قبل از انقضای تاریخ بیمه‌نامه قبلی نیازی به بازدید اتومبیل نمی‌باشد لذا به منظور پیوسته بودن تاریخ اعتبار بیمه‌نامه حداقل 72 ساعت قبل از مهلت انقضای بیمه‌نامه جهت تمدید آن اقدام فرمایند.

مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه بدنه اتومبیل 

–   تکمیل و امضاء برگ اعلام خسارت بیمه نامه بدنه اتومبیل

 – اصل بیمه‌نامه بدنه و کارت ملی اعلام کننده خسارت

–  اصل کارت ملی بیمه‌گذار(مالک خودرو)

– اصل بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو

– اصل گواهینامه رانندگی راننده و کارت ملی ایشان

– اصل کارت خودرو

– اصل سند مالکیت خودرو

– اصل یا تصویر برابر اصل کروکی تصادف یا گزارش مقامات انتظامی

– اصل گزارش سازمان آتش نشانی در حوادث حریق خودرو