« سطح یک توانگری مالی شرکت بیمه امید »به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف حاکمیتی، قانون تاسیس، قوانین و اسناد بالادستی کشور و ماموریت‌های نظارتی، به منظور شفاف‌سازی وضعیت مالی و تعهدات‌ شرکت‌های بیمه در قبال بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها سطوح توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سال 1391 را به شرح زیر اعلام کرد.

از مجموع شرکت‌های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد 18 شرکت شامل بیمه‌های ایران، آسیا، دانا، البرز، اتکایی امین، اتکایی ایرانیان، ملت، پاسارگاد، حافظ، سامان، سینا، کارآفرین، ما، امید، ایران معین، آرمان، آسماری و میهن در سطح مطلوب؛ یعنی «سطح یک» قرار دارد. «سطح یک» توانگری به این معنا است که شرکت‌های مذکور توانایی ایفای تعهدات خود را در مقابل بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها دارا هستند. بیمه‌گذاران باید در انتخاب بیمه‌گر خود علاوه بر سطح توانگری، سطح خدمات رسانی هر شرکت، مانند تعداد شعب، شبکه فروش و گستردگی خدمات در سطح کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.

از مجموع شرکت‌های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد چهار شرکت شامل بیمه‌های پارسیان، رازی، کوثر و نوین در «سطح دو» قرار دارد. «سطح دو» توانگری به این معنا است که شرکت‌های مذکور توانایی ایفای تعهدات خود را دارند، ولی باید جهت رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر مقررات، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند؛ بنابراین بیمه مرکزی از شرکت‌های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی کرده است، تا پس از بررسی و تایید، جهت اجرا به شرکت‌های مشمول ابلاغ شود.

 از مجموع شرکت‌های بیمه فعال در صنعت بیمه وضعیت توانگری مالی تعداد سه شرکت شامل بیمه‌های توسعه، دی و معلم در «سطح چهار» قرار دارد. «سطح چهار» توانگری به این معنا است که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبه‌رو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یک سال نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام اقدامات مشخصی (یک یا همه موارد) شامل عدم پرداخت سود و پاداش مجمع به هیات‌مدیره، کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، محدود کردن فعالیت عملیات صدور برخی شعب، تغییر اعضای هیات‌مدیره و همچنین برنامه ترمیم و تقویت مالی‌ خود تنظیم و پس از تایید بیمه مرکزی اجرا کنند.

(منبع :روزنامه دنیای اقتصاد)

  دریافت ISO10002 شرکت بیمه امید »