دوره کوچینگ عملیاتی

naserzare · 8 آذر 1401

اطلاعات دوره

درباره مربی

naserzare
naserzare نویسنده
این دوره هیچ بخشی ندارد

پاسخ

  • طرح درس