گزارشگری و افشای اطلاعات

______________________________ 

دستورالعمل و بخشنامه های بیمه مرکزی

حقوق بیمه گذاران 
قوانین و مقررات بیمه 
اطلاعات ارزیابان خسارت 
قانون بیمه شخص ثالث 
مصوبات شورای عالی بیمه 
برنامه افزایش/تغییر سرمایه 
استعلام ارزیابان خسارت با کد ملی 
طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز 
انتقال تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث 
 
 

نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت موسسه بیمه

نسبت های عملیاتی و مالی 97
نسبت های عملیاتی و مالی 96
نسبت های عملیاتی و مالی 95
نسبت های عملیاتی و مالی 94
نسبت های عملیاتی و مالی 93
نسبت های عملیاتی و مالی 92
 

آیین نامه 88 بیمه مرکزی (افشاگری اطلاعات)

اقامتگاه
چارت سازمانی
اهداف شرکت
اطلاعات شعب
تاریخچه شرکت
اساسنامه شرکت
اطلاعات کارگزاران
اطلاعات نمایندگان
رزومه هيأت مدیره
بيانيه مأموريت شركت
بيانيه چشم انداز شركت
معاملات بالای پنج درصد
مشخصات و اطلاعات مدیران
اطلاعات مراکز پرداخت خسارت
اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک
مشخصات سهام داران بالای یک درصد
اعلام شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر
گزارش نحوه مدیریت ریسک های مورد اشاره
عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته
گزارش وضعیت ریسک های بیمه گری،اعتبار و نقدینگی
قرارداد معاملات بیمه ای و غیر بیمه ای با اهمیت با اشخاص مرتبط

توانگری و گزارشات مالی

فعالیت هیات مدیره

فعالیت هیئت مدیره 98
فعالیت هیئت مدیره 97
فعالیت هیئت مدیره 96
 
 
 
 
 
 

سایر

مزايای استفاده از سامانه سـاتـنــا
فرم محاسبه ذخیره مشارکت در منافع
ابلاغ دستورالعمل های مبارزه با پولشويی
ابلاغ آيين‌نامه اجرايی قانون مبارزه با پولشويی
اعلام سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی
اطلاعات اوراق مشارکت،صکوک و یا سایر اوراق بهادار
سیاست های تقسیم سود به سهامداران موسسه بیمه
برنامه های ورود یا خروج بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام
میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی
عملکرد سرمایه گذاری های شرکت بیمه بر اساس صورت های مالی 1394
گزارش معاملات غیربیمه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل با موسسه بیمه یا با شرکت هایی که بیش از 20% سرمایه آن به موسسه بیمه تعلق دارد