گزارشگری اطلاعات

دستور العمل ها و بخشنامه های بیمه مرکزی

 

حقوق بیمه گذاران 

قوانین و مقررات بیمه 

اطلاعات ارزیابان خسارت 

قانون بیمه شخص ثالث 

مصوبات شورای عالی بیمه 

برنامه افزایش/تغییر سرمایه 

استعلام ارزیابان خسارت با کد ملی 

طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز 

انتقال تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث 

آیین نامه 88 بیمه مرکزی(افشاگری)

فعالیت هیئت مدیره

 • فعالیت هیئت مدیره 98
 • فعالیت هیئت مدیره 97
 • فعالیت هیئت مدیره 96
 • گزارشات مالی

 • گزارشات مالی98
 • گزارشات مالی97
 • گزارشات مالی96
 • گزارشات مالی95
 • گزارشات مالی94
 • گزارشات مالی93
 • گزارشات مالی92
 • توانگری مالی

 • توانگری مالی98
 • توانگری مالی97
 • توانگری مالی96
 • توانگری مالی95
 • نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت موسسه بیمه

 • نسبت های عملیاتی و مالی 97
 • نسبت های عملیاتی و مالی 96
 • نسبت های عملیاتی و مالی 95
 • نسبت های عملیاتی و مالی 94
 • نسبت های عملیاتی و مالی 93
 • نسبت های عملیاتی و مالی 92
 • مزايای استفاده از سامانه سـاتـنــا

  فرم محاسبه ذخیره مشارکت در منافع

  ابلاغ دستورالعمل های مبارزه با پولشويی

  ابلاغ آيين‌نامه اجرايی قانون مبارزه با پولشويی

  اعلام سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

  اطلاعات اوراق مشارکت،صکوک و یا سایر اوراق بهادار

  سیاست های تقسیم سود به سهامداران موسسه بیمه

  برنامه های ورود یا خروج بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام

  میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی

  عملکرد سرمایه گذاری های شرکت بیمه بر اساس صورت های مالی 1394

  گزارش معاملات غیربیمه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل با موسسه بیمه یا با شرکت هایی که بیش از 20% سرمایه آن به موسسه بیمه تعلق دارد