گزارشگری اطلاعات

دستور العمل ها و بخشنامه های بیمه مرکزی

 

حقوق بیمه گذاران 

قوانین و مقررات بیمه 

لیست ارزیابان خسارت 

قانون بیمه شخص ثالث 

مصوبات شورای عالی بیمه 

استعلام ارزیابان خسارت با کد ملی 

انتقال تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث 

آیین نامه 88 بیمه مرکزی(افشاگری)

فعالیت هیئت مدیره

 • فعالیت هیئت مدیره 98
 • فعالیت هیئت مدیره 97
 • فعالیت هیئت مدیره 96
 • گزارشات مالی

 • گزارشات مالی98
 • گزارشات مالی97
 • گزارشات مالی96
 • گزارشات مالی95
 • گزارشات مالی94
 • گزارشات مالی93
 • گزارشات مالی92
 • توانگری مالی

 • توانگری مالی98
 • توانگری مالی97
 • توانگری مالی96
 • توانگری مالی95
 • نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت موسسه بیمه

 • نسبت های عملیاتی و مالی 97
 • نسبت های عملیاتی و مالی 96
 • نسبت های عملیاتی و مالی 95
 • نسبت های عملیاتی و مالی 94
 • نسبت های عملیاتی و مالی 93
 • نسبت های عملیاتی و مالی 92
 • مزايای استفاده از سامانه سـاتـنــا

  فرم محاسبه ذخیره مشارکت در منافع

  ابلاغ دستورالعمل های مبارزه با پولشويی

  ابلاغ آيين‌نامه اجرايی قانون مبارزه با پولشويی

  اعلام سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

  عملکرد سرمایه گذاری های شرکت بیمه بر اساس صورت های مالی 1394