شعبه کیش

جواد پور اکبر
رئیس شعبه کیش
تلفن تماس
07644455873-9

لیست نمایندگی تمامی شعب


ردیف

کد

نام خانوادگی

شماره تماس

شماره موبایل

آدرس

1 4009 آذری 07644458630 09347682867 کیش-بازار شارستان -روبروی بازار مروارید -طبقه 2- غرفه158
2 4019 دلجو 076444463289 09347688537 کیش-بازار ونوس- طبقه1- غرفه260
3 4066 بیک نژاد 07644420054 09123344220 کیش- بازار به کیش- طبقه2- غرفه66
4 4265 قوهستاني 07153310057 09174315717 استان فارس - شهرستان فسا - خیابان نحوی - سینما -روبروی کوچه 3
5 4040 علیپور 09179940451 09179940451 کیش - روبروی آب وبرق - ساختمان پیروزان - طبقه دوم - واحد 8
6 4025 کتابفروش 07644453106 09347692002 کیش- برج صدف- طبقه6- غرفه605
7 4101 پورذکریا 07644455485 09347697779 کیش- خیابان سنایی- بلوار اندیشه- پلاک NBO8.
8 4158 موسوی 07644424022 09120480580 کیش-میدان هرمز- نمایشگاه نمکی- طبقه2- واحد5.
9 4285 سالاري نیا 07644458663 09347689195 کیش- بازار شارستان- طبقه همکف- غرفه50
10 4119 جنتی 07644455247 09347698578 بازار ونوس-طبقه اول-غرفه 252
11 4308 مژگان خادمی 07644423935 09347682639 کیش- بازار سارینا1- طبقه اول تجاری- واحد104
12 4170 خالوحسینی 07644452806 09332372727 کيش- بازار مرکز تجاري- طبقه سوم- غرفه 30
13 4275 فرزانه میمندی 07644421194 09347683251 کيش- بندرگاه- پايانه مسافري (جديد)- طبقه دوم- واحد 157
14 4315 معصومه موسوی 07644471021 09385535651 کیش- پارک دلفین ها
15 4304 امیرحسین عابدینی - 09369353639 کیش- بلوار ایران- ساختمان کیان- طبقه2- واحد22
16 4303 پروانه شیری - 09013057387 کیش- بازار به کیش- طبقه2- غرفه85
17 4021 نوروزی 07143226304 09171268414 استان فارس- شیراز- منطقه ویژه اقتصادی
18 4334 وحید مولائی - 09176000087 کیش- خیابان رودکی- روبروی هتل شایگان- پلاک ts35- طبقه سوم اداری
19 4344 کبری نوروزی 07733328648 09171268414 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر - خیابان لیان -خیابان پلاش- خیابان کارگر- سمت چپ- پلاک 3
20 4343 جمال بهمنی - 09173067915 مجتمع منطقه ویژه اقتصادی 2 بوشهر - منطقه ویژه کاوه
21 4342 محمد حاجی پور 07733328648 09176081218 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر- روبروی اداره گمرک - ساختمان هومن - طبقه 1-واحد 101
22 4360 زهره کیانی 076444472289 09347692035 کیش- گنجینه1- طبقه3 - واحد 24