فرم درخواست دريافت مجوز (كد) نمايندگي

متقاضي گرامي

1 - لطفاً چنانچه توانايي راه اندازي دفتر و تجهيزات اداري جهت دريافت كد نمايندگي را داريد اين فرم را تكميل نماييد .
2 - محدوده فعاليت متقاضي نمايندگي فقط در مناطق آزاد و يا ويژه اقتصادي مورد نظر متقاضي مي باشد .

مشخصات فردی

YYYY slash MM slash DD
سوابق تحصیلی:
مدارک تحصیلی
رشته و گرایش تحصیلی
محل اخذ
سال اخذ مدرک
 
سوابق شغلی:
نام سازمان
نوع فعاليت
سمت
مدت فعاليت
علت ترك خدمت
شماره تماس
 
دوره هاي آموزشي گذرانده:
عنوان دوره
محل آموزش
مدت آموزش(ساعت)
 
آشنايي با زبان هاي خارجي:
نام زبان
ميزان آشنايي
توضيحات
 
ميزان آشنايي با رايانه
آيا از بستگان درجه يك شما كسي در رابطه با امور بيمه اي فعاليت دارد ؟
تایید فرم

مدارك مورد نياز :

- فتوكپي شناسنامه، كارت ملي، آخرين مدرك تحصيلي
- ارائه گواهي عدم اعتياد
- ارائه گواهي عدم سوء پيشينه
- ارائه سوابق و دوره آموزشي بيمه اي
- عكس 4 *3 سه عدد
- ارائه گزارش اقتصادي از منطقه مورد فعاليت طي دو صفحه (مهم)