تقدیر از نمایندگان شعبه ماکو

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه امید، طی سفر معاونت محترم مالی، منابع انسانی و پشتیبانی به همراه مدیر امور شعب این شرکت به شعبه ماکو، در جلسه ای با حضور سرپرست شعبه به نمایندگان برتر طبق بررسی های به عمل آمده جوایز نقدی و تقدیرنامه اعطا شد.
محتوای دلخواه خود را اضافه کنید. شما می توانید از شورتکد هم در اینجا استفاده کنید.

مطالب مرتبط

پاسخ