همکاری با برترین ها

اساتید دوره ها

0
همکاران ما

مشخصات اساتید دور های کارانت

4.5/5

خلاصه ای از سوابق : دوره بازاریابی و فروش برایان تریسی دوره مذاکره و سخنوری پروفسور حیدری دوره انجمن مدیریت جهانی دوره بازاریابی و فروش در شرایط بحران مالی سابقه فعالیت در صنعت بیمه: 1388 شروع نمایندگی در بیمه سامان: 1391 رشته‌های بیمه‌ای تخصصی در فروش: عمر و تشکیل سرمایه – درمان خانواده – مسئولیت

4.5/5

خلاصه ای از سوابق : دیجیتال مارکتینگ سازمان مدیریت صنعتی، دوره توسعه کسب و کار نمایندگان ( بازاریابی،فروش،رهبری، استراتژیک و….)بیمه سازمان مدیریت صنعتی،تکنیک های فروش و مذاکره سابقه فعالیت در صنعت بیمه: ۱۳۸۹ شروع نمایندگی در بیمه سامان: ۱۳۸۹ رشته‌های بیمه‌ای تخصصی در فروش: درمان، اتش سوزی، مسئولیت

4.5/5

خلاصه ای از سوابق : تیم سازی مدیریت استراتژیک رهبری تفکر سیستمی بازاریابی دیجیتال سابقه فعالیت در صنعت بیمه: 1389 شروع نمایندگی در بیمه سامان: 1389 رشته‌های بیمه‌ای تخصصی در فروش: عمر و تشکیل سرمایه – درمان خانواده – مسئولیت

4.5/5

خلاصه ای از سوابق : دوره یکساله MDRT با تدریس حمید امامی دوره رهبری و توسعه کسب کار (سازمان مدیریت صنعتی ) دوره شخصیت شناسی و زبان بدن ( بابک محمدی ) دوره بازاریابی و فروش تلفنی ( علی محمدی ) دوره تکنیک های فروش بیمه های عمر (حسن جدیدی) دوره روانشناسی فروش (کیوان کیانی ) سابقه فعالیت در صنعت بیمه: ۱۳۸۷ شروع نمایندگی در بیمه سامان: ۱۳۸۷ رشته‌های بیمه‌ای تخصصی در فروش: عمر و تشکیل سرمایه درمان خانواد ه مسئولیت

4.5/5

خلاصه ای از سوابق : دوره شخصیت شناسی DISC دوره شخصیت شناسی و کوچینگ دوره فروش بازاریابی و آنالیز فروش دوره تیم سازی دوره مدیریت و رهبری سابقه فعالیت در صنعت بیمه: ۱۳۹۵ شروع نمایندگی در بیمه سامان: ۱۳۹۶ رشته‌های بیمه‌ای تخصصی در فروش: عمر و تشکیل سرمایه – درمان – مسئولیت

 

4.5/5

خلاصه ای از سوابق : مدیریت کسب و کار MBA سابقه فعالیت در صنعت بیمه: 1387 شروع نمایندگی در بیمه سامان: 1391 رشته‌های بیمه‌ای تخصصی در فروش: عمر و تشکیل سرمایه – درمان خانواده – مسئولیت

 

4.5/5

خلاصه ای از سوابق : دوره بازاریابی و فروش برایان تریسی دوره مذاکره و سخنوری پروفسور حیدری دوره انجمن مدیریت جهانی دوره بازاریابی و فروش در شرایط بحران مالی سابقه فعالیت در صنعت بیمه: 1388 شروع نمایندگی در بیمه سامان: 1391 رشته‌های بیمه‌ای تخصصی در فروش: عمر و تشکیل سرمایه – درمان خانواده – مسئولیت