شعبه کیش

علی اسکندری
رئیس شعبه کیش
تلفن تماس
07644455873-9

لیست نمایندگی تمامی شعب


ردیف

کد

نام خانوادگی

شماره تماس

شماره موبایل

آدرس

1 4009 آذری 07644458630 09347682867 کیش-بازار شارستان روبروی بازار مروارید طبقه 2
2 4019 دلجو 07644425704 09113444631 کیش-بازار ونوس روبروی شادمان گلستان کیش
3 4066 بیک نژاد 09123344220 09123344220 کيش - هتل صدف- لابي پايين
4 4265 قوهستاني 07153310057 09174315717 فسا- خيابان دادگستري- روبروي اداره مخابرات
5 4040 علیپور 09179940451 09179940451 کیش-جامعه بازاریان کیش امور مالی و حسابداری
6 4025 کتابفروش 07644453106 09347692002 کیش-برج صدف طبقه 6 سندیکای صاحبان صنایع کیش
7 4101 پورذکریا 07644455485 09347697779 کیش-خیابان اندیشه ساختمان دوریس طبقه 3
8 4158 موسوی 07644424022 09347694156 کیش-بازار پانیذ طبقه واحدهای اداری واحد A10
9 4285 سالاري نیا 07644455873 09347689195 کيش- خيابان سنائي- بعد از بازار مريم- بلوار انديشه -شماره NBO8
10 4119 جنتی 07644455247 09347698578 بازار ونوس-طبقه اول-غرفه 252
11 4027 تقوی 09347690949 09347690949 کیش-فاقد دفتر نمایندگی
12 4170 خالوحسینی 07644452806 09332372727 کيش- بازار مرکز تجاري- طبقه سوم- غرفه 30
13 4275 فرزانه میمندی 07644421194 09347683251 کيش- بندرگاه- پايانه مسافري (جديد)- طبقه دوم- واحد 157
14 4130 جمالدینی 03518257843 - يزد بلوار دانشجو بعد از پمپ بنزين جنب ساختمان اساتيس طبقه فوقاني شهاب سير
15 4251 فرزندی 09122379729 09122379729 کيش- ميدان پارس- ساختمان طلوع کيش- طبقه2- غرفه B215
16 4179 جعفری ندوشن 03532346383 09361997823 يزد-ميبد-بعد از ميدان ولي عصر -بلوار امام خميني-بين نسترن 67/68
17 4021 نوروزی 07143226304 09171268414 مرودشت خ فردوسي جنوبي روبروي قنادي محمدي
18 4259 فاطمه عابدی 07644455875 - کیش